START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Sebastian Busi

SEBASTIAN BUSI

Coordonator departament Consultanta Fonduri UE
si Management Curtaj Business
0728.778.778
sebastian@busi.ro

Servicii Consultanta Fonduri UE

Oferim solutii profesionale pentru conceperea si elaborarea, implementarea si supervizarea proiectelor cu fonduri europene.

Contracte de executie (FIDIC/echivalent)

Asistenta tehnica si juridica pentru contracte de lucrari tip FIDIC (echivalent)

• Asistenta tehnica pe perioada intocmirii ofertei
• Asistenta tehnica si juridica pe perioada negocierii contractului
• Managementul contractului
• Asistenta tehnica si juridica pe perioada derularii contractului - modificari ale clauzelor, modificari ale obiectul contractului, etc
• Asistenta tehnica si juridica pentru intocmirea revendicarilor
• Asistenta tehnica si juridica in cazul litigiilor (revendicari ale beneficiarilor, penalitati de intarziere, etc)
• Asistenta tehnica (raport de audit) si juridica - reprezentare in fata CAD (Comisie de adjudecare a disputelor) sau instante de judecata in cazul litigiilor nesolutionate pe cale amiabila

Concepere si elaborare

• Studii de fezabilitate
• Studii tehnice
• Detalii de executie
• Cereri de finantare si anexe
• Analize financiare
• Analize cost-beneficiu socio-economice
• Analize de risc si senzitivitate
• Analize institutionale
• Master Plan
• Strategii Regionale
• Dosare achizitii
• Studii de oportunitate
• Studii de piata
• Plan de afaceri
• Studii de impact asupra mediului

Implementarea si supervizarea proiectelor

• Pregatirea si coordonarea contractarii finantarii
• Asistenta Tehnica si Supervizarea lucrarilor de constructii
• Managementul tehnic si financiar al proiectului
• Rapoarte tehnico-financiare

Dezvoltarea capacitatii institutionale

• Sesiuni de instruire
• Evaluarea tehnico-economica a aplicatiilor de finantare
• imbunatatirea procedurilor de lucru si a regulamentelor
• Proceduri de lucru si regulamente

Domenii de activitate

Mediu

In domeniul mediului, conform normelor europene, accentul este pus pe principiul Dezvoltarii Durabile ce asigura convergenta obiectivelor economice, sociale si politice ale unui proiect.
Politica de mediu promovata in Romania are ca principal obiectiv conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu pentru asigurarea calitatii apei potabile in toate localitatile, epurarea apelor uzate, protejarea populatiei fata de efectele nocive ale zgomotului, inchiderea depozitelor de deseuri neconforme, retehnologizarea sistemelor de incalzire centralacentrala si implicit cresterea eficientei energetice, promovarea utilizarii resurselor regenerabile de energie, reabilitarea ecologica a siturilor afectate de poluare istorica sau de eroziune costiera.
Experienta acumulata in acest domeniu permite oferirea de servicii optime de consultanta in sectoarele de apa (alimentari cu apa si canalizare, statii de tratare apa, statii de epurare), deseuri, energetic, etc, la cele mai inalte standarde, conform normelor impuse de Uniunea Europeana.

Dezvoltarea institutionala

Prin dezvoltarea institutionala se urmareste imbunatatirea activitatilor desfasurate in institutiile publice prin evaluarea aplicatiilor si dezvoltarea resurselor umane – instruire, informare si evaluare a personalului implicat, prin atragerea de surse de investitii si dezvoltarea bazei materiale pentru realizarea eficienta a angajamentelor fata de terti.
Oferim servicii specializate in acordarea de asistenta in efectuarea, coordonarea si supravegherea actiunilor de imbunatatire a eficientei administratiei publice.

Transporturi

In domeniul infrastructurilor de transport se au in vedere dezvoltarea unor retele de infrastructuri fizice specializate si eficiente, compatibile cu infrastructurile europene si internationale care sa sustina dezvoltarea durabila a teritoriului national.
Totodata se are in vedere maximizarea efectelor pozitive asupra mediului si minimizarea impactului global si local pe care activitatile de transport le genereaza.
Oferin servicii de consultanta pentru dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii de transport, detinand o experienta vasta in acest sens.

Constructii

In Romania, domeniul constructiilor este unul complex, avand ca obiectiv dezvoltarea social-economica prin elaborarea si implementarea politicilor publice in domeniul amenajarii si planificarii teritoriului, arhitecturii, urbanismului, producerii materialelor de constructie, locuintelor, infrastructurilor de drum si apa.
Experienta extinsa in acest domeniu, recomanda serviciile oferite de PDC ca fiind printre cele mai profesionale si eficiente de pe piata concurenta.

Agricultura

Sectorul agricol reprezinta una din cele mai importante ramuri ale economiei nationale, contribuind la formarea PIB-ului cu un procent de impresionant, dar in scadere.
Dezvoltarea in domeniul agriculturii tinde spre stoparea declinului, printr-o redresare treptata si asigurarea conditiilor pentru relansarea agriculturii, industriei alimentare si silviculturii, in concordanta cu potentialul natural, economic si uman de care dispune Romania, in vederea integrarii in structurile Uniunii Europene.
Incurajam si sprijinim accesarea de fonduri nerambursabile atat de catre institutii publice, dar mai ales de catre producatorii agricoli, prin servicii complete si sigure de consultanta.

Industrie si Urbanism

Intre industrie si urbanism exista o interconditionare, industria fiind un factor sine qua non al urbanizarii. Industrializarea produce o crestere in toate domeniile de dezvoltare economica, conducand astfel la cresterea nivelului de urbanizare.
Avand la baza principiul dezvoltarii durabile – adica, deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea societatii fara a compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare, urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor, prin elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung

Aproximativ 80 % din sursele de finantare sunt gestionate de statele membre ale UE in mod descentralizat. Fiecare tara ofera informatii detaliate privind finantarea si procedurile de depunere a cererilor pe site-urile web ale autoritatilor de management.
Alte programe sunt gestionate la nivel central de serviciile si agentiile Comisiei Europene. Aceste programe acopera o serie de domenii, inclusiv cultura si mass-media, cetatenia, cercetarea si inovarea, dezvoltarea si ajutorul umanitar, transporturile, energia si tehnologiile informatiei si comunicatiilor.

Cultura si mass-media

Programul „Europa creativa” (EN), gestionat de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA), sprijina initiative legate de sectorul audiovizual, cultural si creativ european. Programul cuprinde doua subprograme: Cultura si MEDIA.
Subprogramul Cultura sprijina organizatiile culturale si creative sa isi desfasoare activitatea la nivel transnational, precum si circulatia operelor culturale si a artistilor in diferite tari. Oportunitatile de finantare disponibile acopera o gama vasta de scheme: proiecte de cooperare, traducerea literara, retele si platforme. Scopul activitatilor subprogramului „Cultura” este sa incurajeze colaborarea la scara internationala.
Subprogramul MEDIA acorda sprijin financiar pentru a ajuta sectorul cinematografic si audiovizual al UE sa se dezvolte, sa isi distribuie si sa isi promoveze operele. MEDIA sprijina operele cinematografice si audiovizuale europene, inclusiv filmele, serialele de televiziune, documentarele si noile mijloace de comunicare in masa, sa gaseasca piete in afara frontierelor nationale si europene. Subprogramul finanteaza, de asemenea, formarea si activitatile de dezvoltare a industriei cinematografice.

Cetatenie

Programul „Europa pentru cetateni” (EN) al Comisiei Europene are doua obiective principale: pe de o parte, sa sprijine publicul sa inteleaga mai bine Uniunea Europeana, istoria si diversitatea acesteia si, pe de alta, sa promoveze cetatenia europeana si sa amelioreze conditiile de participare civica si democratica la nivelul UE. Programul, care este gestionat si de EACEA, furnizeaza granturi pentru actiuni si granturi de functionare. Atat organismele publice, cat si organizatiile nonprofit pot solicita aceste granturi.

Cercetare si inovare

Subprogramul „Provocari societale” (EN), o parte a Programului de cercetare si inovare Orizont 2020 (H2020), ofera finantare pentru proiecte. Gama domeniilor acoperite este vasta: sanatate, schimbari demografice, securitate alimentara, agricultura si silvicultura durabile, cercetare marina, maritima si fluviala. Subprogramul este gestionat de Agentia Executiva pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (EASME (EN)).
ONG-urile pot solicita, de asemenea, granturi pentru anumite proiecte din cadrul altor doua componente ale programului Orizont 2020, „Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate” si „Energie sigura, curata si eficienta”, care sunt gestionate de Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA (EN)).

Dezvoltare si ajutor umanitar

ONG-urile pot obtine finantare in cadrul majoritatii programelor tematice sau regionale gestionate de Directia Generala Dezvoltare si Cooperare (DEVCO (EN)) a Comisiei Europene. in functie de cerintele fiecarei cereri de propuneri, ONG-urile pot participa pe cont propriu sau impreuna cu alti co-solicitanti ori organizatii afiliate.
ONG-urile sunt, de asemenea, eligibile sa beneficieze de finantare pentru activitati de ajutor umanitar si protectie civila. Directia Generala Ajutor Umanitar si Protectie Civila (ECHO (EN)) a Comisiei furnizeaza finantare ONG-urilor, organizatiilor internationale si agentiilor Organizatiei Natiunilor Unite care pun in aplicare actiuni umanitare pe teren.

Transporturi, energie si TIC

Unele dintre domeniile de finantare ale Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE (EN)) sunt deschise ONG-urilor. Potentialii solicitanti ar trebui sa verifice criteriile de eligibilitate prezentate in fiecare cerere de propuneri, intrucat acestea pot varia de la un subprogram la altul. Programul MIE este gestionat de Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA (EN)), insa Comisia Europeana raspunde de planificarea modului in care urmeaza sa fie utilizata finantarea, de selectarea proiectelor, de alocarea finantarii si de supravegherea utilizarii acesteia.

Politica agricola comuna

Fermierilor li se acorda plati directe in cadrul anumitor scheme de sprijin din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA (EN)). Fiecare tara din UE stabileste conditiile pentru acordarea de sprijin in cadrul programelor operationale individuale si este responsabila pentru gestionarea fondurilor pe propriul teritoriu.
Se acorda finantare si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR (EN)), din surse nationale/regionale si, uneori, din surse private.

Cercetare si inovare

Fermierii pot, de asemenea, sa beneficieze de sprijin in cadrul programului Orizont 2020 in domenii precum securitatea alimentara, agricultura si silvicultura durabile, cercetarea marina, maritima si fluviala si bioeconomia. Oportunitatile de finantare legate de produsele alimentare si de nutritie sunt enumerate pe portalul participantilor (EN).

Programul COSME

Fermierii pot beneficia de anumite actiuni ale programului COSME (EN) — pentru informatii detaliate, a se vedea Planul de actiune Antreprenoriat 2020 (EN). Programele sunt gestionate de Agentia Executiva pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (EASME).
Fondul social european ofera finantare pentru imbunatatirea conditiilor de angajare in zonele rurale.

Programul Erasmus+

Erasmus+ este noul program al UE pentru educatie, formare, tineret si sport. Scopul sau este de a consolida competentele tinerilor si capacitatea de insertie profesionala a acestora, precum si de a moderniza educatia, formarea si activitatile pentru tineret.
Anumite activitati sunt gestionate la nivel central de catre Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA (EN)) din Bruxelles, in timp ce alte activitati „descentralizate” sunt gestionate de agentiile nationale (EN) din fiecare tara.

Combaterea somajului in randul tinerilor

Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor ii sprijina pe tinerii care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare din regiunile cu o rata a somajului in randul tinerilor de peste 25 %. Initiativa completeaza alte proiecte desfasurate la nivel national, inclusiv cele din cadrul Fondului social european (FSE).
Garantia pentru tineret este un nou mod de abordare a problemei somajului in randul tinerilor. somerii cu varsta sub 25 de ani – indiferent daca s-au inregistrat sau nu in cadrul serviciilor pentru cautarea de locuri de munca – primesc o oferta de munca de calitate si specifica in termen de patru luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de munca.
UE va completa cheltuielile suportate la nivel national ocazionate de aceste scheme prin Fondul social european si Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor.
Autoritatile de management din fiecare tara a UE pot oferi mai multe detalii atat despre Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor, cat si despre Garantia pentru tineret.

Tinerii cercetatori si antreprenori

„Actiunile Marie Skłodowska-Curie” sunt deschise cercetatorilor din toate disciplinele, de la asistenta medicala de urgenta la cercetarea fundamentala. Activitatile sunt puse in aplicare de Agentia Executiva pentru Cercetare (REA (EN)).
COSME — Erasmus pentru tineri antreprenori (EN) este un program de schimb transfrontalier care permite tinerilor doritori sa devina antreprenori sa invete de la antreprenori cu experienta. COSME este gestionat de Agentia Executiva pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (EASME).

Orizont 2020

Orizont 2020 (H2020 (EN)) este noul program-cadru al UE pentru cercetatori Este cel mai mare program multinational de sprijin pentru cercetare si inovare din lume. Pot participa cercetatori de orice nationalitate, din orice domeniu de cercetare si aflati in orice etapa a carierei lor. Programul este gestionat de Comisie prin intermediul diferitelor agentii (EASME (EN), REA (EN) si INEA (EN)).
Este disponibila finantare pentru:
1. doctoranzi,
2. cercetatori care detin deja un doctorat, precum si
3. masuri de sprijin in favoarea colaborarii in materie de cercetare intre sectorul stiintelor multidisciplinare avansate si ingineria de varf, care ar putea genera linii de tehnologie complet noi.
Portalul participantilor (EN) este un portal internet destinat partilor interesate de programele UE in domeniul cercetarii si al inovarii. Orice potential participant se poate inregistra.

Schemele de finantare ale Consiliului European pentru Cercetare

Consiliul European pentru Cercetare (CEC (EN)) sprijina cercetatorii individuali de orice nationalitate si varsta care doresc sa desfasoare activitati de cercetare de frontiera. CEC saluta in special propunerile transdisciplinare, ideile inovatoare din domenii noi si emergente, precum si aplicatiile care introduc abordari neconventionale, inovatoare.
Exista trei scheme de finantare de baza si doua scheme suplimentare.
Scheme de baza
1. granturi pentru cercetatori aflati la inceputul carierei, destinate cercetatorilor de varf cu 2-7 ani de experienta acumulata dupa obtinerea doctoratului;
2. granturi de consolidare, destinate cercetatorilor de varf cu 7­12 ani de experienta acumulata dupa obtinerea doctoratului, precum si
3. granturi pentru cercetatori avansati, destinate cercetatorilor confirmati care au atins nivelul excelentei si care au obtinut rezultate recente in domeniul cercetarii.
Scheme suplimentare
1. validarea conceptului (numai pentru beneficiarii granturilor CEC), precum si
2. granturi de sinergie: scheme-pilot pentru grupuri mici de cercetatori care au atins nivelul excelentei.

Domenii ale Orizont 2020 gestionate de Agentia Executiva pentru Cercetare

Agentia Executiva pentru Cercetare (REA (EN)) gestioneaza o mare parte din Orizont 2020, in cinci mari domenii:
1. excelenta stiintifica;
2. pozitia de lider in sectorul industrial;
3. provocari societale;
4. raspandirea excelentei si extinderea participarii, precum si
5. „stiinta cu si pentru societate”.

Politica de coeziune

Politica de coeziune (sau regionala) sprijina coeziunea economica, sociala si teritoriala in regiunile care se califica pentru a primi finantare. Normele in materie de utilizare a fondurilor din cadrul politicii de coeziune au fost simplificate pentru a facilita si a imbunatati coordonarea. Bugetul UE pentru perioada 2014-2020 prevede investitii in valoare de 325 de miliarde EUR aferente politicii de coeziune in tarile, regiunile si orasele UE.

Fonduri structurale si de investitii europene

Cinci fonduri principale actioneaza in paralel pentru a sprijini dezvoltarea economica in toate tarile UE.
1. Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR);
2. Fondul social european (FSE);
3. Fondul de coeziune (FC);
4. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si
5. Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM).
Toate regiunile UE pot beneficia de FEDR si FSE. FC este destinat regiunilor mai putin dezvoltate.
Organismele publice pot solicita finantare regionala. Unul dintre obiectivele FSE este acela de a imbunatati calitatea administratiei publice si a guvernantei. FSE este implementat prin cooperare intre autoritatile publice, partenerii sociali si organismele de la nivel national, regional si local.
Proiectele din cadrul FSE ar putea viza, de exemplu, functionarii publici care au nevoie de o mai buna formare pentru a utiliza tehnologia informatiei sau ar putea sprijini autoritatile publice si partile interesate sa colaboreze pentru a elabora si a pune in practica programe de succes.

JASPERS si JESSICA

JASPERS si JESSICA sunt doua instrumente speciale, menite sa sustina organismele publice. Acestea au fost elaborate in comun de Comisia Europeana, Grupul Bancii Europene de Investitii si alte institutii financiare.
JASPERS este un instrument de asistenta tehnica pentru administratiile publice care pregatesc proiecte majore ce ar putea fi cofinantate din fonduri UE.
JESSICA sprijina organismele publice sa gaseasca parteneri, inclusiv intreprinderi private, pentru a constitui fondurile necesare in vederea sustinerii dezvoltarii urbane.

Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA II (EN)) investeste in viitorul tarilor candidate sa adere la UE si in Uniunea Europeana in sine prin sprijinirea reformei in domenii legate de strategia de extindere, cum ar fi democratia si guvernanta, statul de drept, precum si cresterea economica si competitivitatea.
Instrumentul special de asistenta pentru preaderare pentru dezvoltare rurala (IPARD (EN)), care face parte din IPA II, le furnizeaza ajutor fermierilor din tarile candidate.
Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ofera sprijin persoanelor care isi pierd locul de munca in urma unor schimbari structurale majore care s-au produs in structura comertului mondial (in cazul globalizarii), de exemplu atunci cand o intreprindere de mari dimensiuni isi inceteaza activitatea sau atunci cand productia se muta in afara UE, ori ca urmare a crizei economice si financiare mondiale.
FEG poate cofinanta proiecte care ajuta oamenii sa isi gaseasca un loc de munca, furnizeaza consiliere in cariera, instruire, formare si reconversie profesionala, tutorat sau indrumare ori promoveaza antreprenoriatul si crearea de intreprinderi. FEG nu cofinanteaza masuri de protectie sociala, cum ar fi pensiile sau indemnizatiile de somaj.
Numai statele membre ale UE pot solicita finantare din FEG. Persoanele fizice, organizatiile de reprezentare si angajatorii afectati de concedieri care doresc sa se asigure ca lucratorii concediati beneficiaza de sprijin din partea FEG ar trebui sa ia legatura cu persoana decontact responsabila de FEG din tara lor.

Fii cu un pas mai aproape. Scrie-ne!

Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

Consilierul nostru va sta la dispozitie: 0728.778.778; sebastian@busi.ro