START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Sebastian Busi

SEBASTIAN BUSI

Coordonator departament Consultanta Juridica si Comerciala
0728.778.778
sebastian@busi.ro

Servicii Infiintare ONG

Organizatiile Nonguvernamentale sunt entitati cu personalitate juridica care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati, ori chiar in interesul lor personal nepatrimonial.
Principalele caracteristici ale unui ONG sunt:

 • este o organizatie NON-profit, nepatrimoniala. Acest lucru inseamna ca printre scopurile care stau la baza infiintarii unui ONG nu se poate afla obtinerea unui profit;
 • este o organizatie fara scop lucrativ. Ceea ce insamna ca, in principiu, aceasta nu poate desfasura activitati economice in scopul de a produce profit. Insa o asociatie va putea desfasura unele activitati economice directe pentru a-si putea majora veniturile.
ONG-urile se pot constitui sub 3 forme:
 1. Asociatie;
 2. Fundatie;
 3. Federatie.
Asociatia este consituita din cel putin 3 membri. Acestia pun la dispozitia asociatiei, fara drept de restituire, contributia lor materiala, cunostiintele sau forta de munca. Aceste aporturi trebuie sa insumeze cel putin 1 salariu minim brut pe economie calculat la data constituirii.
Scopul unei asociatii trebuie sa fie realizarea unor activitati de interes general, al unei colectivitati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor sai.
Fundatia, spre deosebire de asociatie, poate fi infiintata si de catre o singura persoana. Fundatia, spre deosebire de asociatie, are obligatia sa depuna un patrimoniu afectat scopurilor sale, in mod permanent si irevocabil, in valoare de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie calculat la data constituirii fundatiei sau , in cazul in care scopul exclusiv al fundatiei este acela de a efectua operatiuni de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, activul patrimonial poate fi de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
Scopul unei fundatii este mari restrans decat cel al unei asociatii, in sensul ca acestea nu pot avea ca scop dobandirea unui folos personal nepatrimonial ci numai un scop de interes general sau comunitar.

Federatia reprezinta forma de asociere dintre mai multe federatii sau asociatii, fiecare pastrandu-si personaliatea juridica si patrimoniul propriu.
Avantajul constiturii unui ONG consta in inlesnirea de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele venituri:

 • cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
 • contributiile banesti sau in natura ale membrilor sau ale simpatizantilor;
 • taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
 • veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
 • donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
 • dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;
 • veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
 • resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
 • veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
 • veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
 • veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale. Norme metodologice;
 • sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;
 • veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica;
 • sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III din Codul fiscal. (2% din impozit).
Totodata ONG-urile sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Acte necesare

Pentru a putea infiinta un ONG, avem nevoie de la dvs. de urmatoarele acte:

 1. Copiile actelor de identitate ale asociatilor (in cazul Asociatiei minim 3 asociati);
 2. Copiile actelor de proprietate ale imobilului care va constitui sediul social (inclusiv schita imobilului);
 3. Incheierea de intabulare a imobilului;
 4. Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor sau, dupa caz, declaratie ca la sediul social respectiv nu exista asociatie de proprietari legal constituita si nu exista vecini;
 5. Dovada depunerii capitalului social minim;
 6. Trei denumiri pe care le doriti pentru ONG-ul dvs. (in ordinea preferintelor);
 7. Scopul ONG-ului.

Stiati ca?

Asociatiile si Fundatiile sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele venituri:

- cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
- contributiile banesti sau in natura ale membrilor sau ale simpatizantilor;
- taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
- veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
- donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
- dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;
- veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
- resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
- veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
- veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
- sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III din Codul fiscal. (2% din impozit).

Totodata ONG-urile sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Infiintarea unui ONG este cea mai buna solutie pentru a putea desfasura activitati caritabile fara a suporta povara impozitarii donatiilor sau a sponsorizarilor.

Noi te putem ajuta sa iti infiintezi o Asociatie non-profit in cel mai scurt timp.

Fii cu un pas mai aproape. Scrie-ne!

Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

Consilierul nostru va sta la dispozitie: 0728.778.778;