START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Sebastian Busi

SEBASTIAN BUSI

Coordonator departament Consultanta Juridica si Comerciala
0728.778.778
sebastian@busi.ro

Servicii Intreprindere Familiala

Intreprinderea familiala reprezinta solutia pentru cei care doresc sa desfasoare o activitate economica impreuna cu membrii familiei sale. Prin membrii familiei, in sensul OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre PFA, II si IF, se intelege: sotul, sotia, copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani la data autorizarii, rudele si afinii pana la gradul al IV- lea inclusiv.
Spre deosebire de I.I., in cazul Intrepinderii familale este necesar incheierea unui acord de constituire in care trebuie precizat:

 1. membrii intreprinderii;
 2. denumirea si sediul profesional;
 3. obiectul de activitate;
 4. patrimoniul de afectatiune (daca membrii doresc sa il constituie);
 5. participarea la venituri si pierderi;
 6. reprezentantul intreprinderii;
 7. raporturile dintre membrii;
 8. conditiile de retragere.
Asadar, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, pot infiinta o Intreprindere Familiala si pot fi membrii al unui I.F. persoanele care:
 1. au implinit varsta de 16 ani (varsta de 18 ani in cazul reprezentantului I.F.);
 2. nu au savarsit fapte economice de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
 3. au pregatire profesionala in domeniul de activitate pe care doresc sa il desfasoare.
Pentru ca o I.F. sa fie poate fi infiintata este nevoie de minim 2 membri. Trebuie retinut ca membrii Intreprinderii Familiale (I.F.) raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentantul acesteia, raspunderea fiind suportata din patrimoniul de afectatiune (daca acesta a fost constituit). In cazul in care nu a fost constituit un patrimoniu de afectatiune sau daca datoriile exced valoarea acestuia, membrii I.F. vor raspunde cu patrimoniul personal corespunzator cotelor de participare inscrise in acordul de constituire.
Totodata, mai trebuie precizat ca I.F. nu poate angaja terte persoane cu contract individual de munca. Membrii I.F. pot insa sa aiba calitatea de PFA sau titulari persoane fizice al unei I.I., precum si calitatea de salariati al unei terte persoane care functioneaza in acelasi sau in alt domeniu de activitate cu cel pentru care I.F. a fost autorizata.

Acte necesare

Pentru a putea infiinta o I.F., avem nevoie de la dvs. de urmatoarele acte:

 1. Copie de pe cartea de identitate sau pasaportul fiecarui membru;
 2. Copie de pe actul de proprietate al spatiului unde I.F. isi va avea sediul social (contract de vanzare cumparare, titlul de mostenitor etc.);
 3. Daca este cazul, acordul vecinilor si a asociatiei de proprietari;
 4. Documentele care atesta pregatirea profesionala pentru activitatea pe care doriti sa o desfasurati si sa o autorizati (diploma / acte de studiu etc.);
 5. Daca este cazul, documente care atesta experienta profesionala in cadrul domeniului de activitate pe care doriti sa il desfasurati si sa il autorizati (carte de munca / adeverinta de vechime in munca etc.);
 6. Specimen de semnatura al reprezentantului I.F. dat in fata notarului public;
 7. Procura speciala sub semnatura privata a reprezentantului I.F.;
 8. Procura autentica.

Fii cu un pas mai aproape. Scrie-ne!

Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

Consilierul nostru va sta la dispozitie: 0728.778.778;