START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Sebastian Busi

SEBASTIAN BUSI

Coordonator departament Consultanta Juridica si Comerciala
0728.778.778
sebastian@busi.ro

Servicii Majorarea/Reducerea Capitalului Social

In cazul unei societati pe actiuni sau a unei societati in comandita pe actiuni, capitalul social minim nu poate fi mai mic de 90.000 de lei. Cel putin o data la 2 ani, GuvernulRomaniei va putea modifica valoarea minima a capitalului social, in functie de rata de schimb, pentru ca acesta sa reprezinta echivalentul in lei a 25.000 de euro.
In cazul unui SRL capitalul social minim este de numai 200 de lei, iar acesta se va divide in parti sociale egale, fiecare parte sociala avand o valoare minima de 10 lei.
Asadar, reducerea capitalului social, indiferent de cauza care determina aceasta reducere, nu va putea fi niciodata sub nivelul minim prevazut de lege pentru fiecare forma de asociere.
Capitalul social va putea fi redus prin:

 1. micsorarea numarului de parti sociale sau de actiuni;
 2. reducerea valorii nominale a partilor sociale sau a actiunilor;
 3. dobandirea propriilor actiuni, in conditiile prevazute de lege, urmata de anularea lor.
De asemenea, in impoteza in care redurea capitalului social nu este determinata de pierderi, se vor putea aplica si:
 1. scutirea partiala sau totala a asociatilor de varsamintele datorate;
 2. restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
 3. prin alte modalitati prevazute de lege.
Trebuie precizat ca reducerea capitalului social va putea fi efectuata numai dupa trecerea unei perioade de minim 2 luni de la momentul publicarii in Monitorul Oficial a hotararii.
Totodata, creditorii societatii ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, au dreptul sa ceara si sa obtina garantii pentru createle scadente pana la data respectivei publicari.
Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni / parti sociale sau prin cresterea valorii nominale a actiunilor / partilor sociale eistente in schimbul unor aporturi in numerar si/sau natura. De asemenea, capitalul social se va putea majora si prin incorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune sau prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii cu parti sociale ale acesteia.
Majorarea capitalului social se va putea face numai cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute pentru constituirea legala a societatii, iar majorarea capitalului prin cresterea valorii nominale a actiunilor/ partilor sociale se va putea fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul in care este realizata prin incoprporarea rezerverlor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
Mai trebuie precizat ca actionarii existenti au un drept de preemtiune asupra actiuniilor emise pentru majorarea capitalului social, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Acest drept de preemptiune poate fi ridicat prin hotararea adunarii generale.

Acte necesare

 1. Copii de pe C.I.;
 2. Certificatul de inregistrare in original;
 3. Actul constitutiv al societatii;
 4. In cazul aporturilor in natura, dovada dreptului de proprietate a aportului + extras de carte funciara (in cazul in care aportul este un imobil);
 5. Copii de pe documentele doveditoare ale efectuarii varsamintelor;
 6. Alte documente in functie de caz.

Fii cu un pas mai aproape. Scrie-ne!

Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

Consilierul nostru va sta la dispozitie: 0728.778.778;